Historie

GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW

Het gebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 werd in 1893 in het leven geroepen als basisschool, in dezelfde periode als de rest van de Dapperbuurt. Het is een van de weinige gebouwen die nog in haar oorspronkelijke staat in de buurt te vinden zijn. De opvallende rode bakstenen gevel is geclassificeerd als een gemeentelijk monument. Achter deze gevel schuilen 1.155 m2 aan binnenruimte en een achtertuin van 130m2.

In de jaren 80, toen de wijk enorme veranderingen doormaakte, werd ook de Nieuwland gerenoveerd. De school werd vervangen voor een “multifunctioneel centrum”. De westvleugel van de begane grond werd toen in gebruik genomen door buurtcentrum De Werf, dat later werd opgenomen in de welzijnsorganisatie Dynamo. De andere delen van het gebouw werden gebruikt als kantoren, interim-school en kinderdagverblijf. Nadat Dynamo en de crèche zijn vertrokken, werd het gebouw als tijdelijke kantoorruimten verhuurd. Het gebouw werd in de jaren 2000 grotendeels onderbenut.

SOWETO

Soweto is een sociale woningbouwvereniging opgericht door huisvestingsactivisten. De vereniging heeft momenteel meer dan 100 leden. Het is een vereniging geworteld in de Amsterdamse kraakbeweging, opgezet in de context van de uitholling van het sociale huisvestingsbeleid en de criminalisering van kraken. Het idee was een duurzame organisatie gebaseerd op solidariteit, duurzaamheid en zelfmanagement op te richten. Na jaren van juridisch, bureaucratisch en financieel zwaar tillen – en ondanks een mislukte poging om een ​​ander gebouw in de buurt aan te kopen – is het Soweto uiteindelijk gelukt om met succes de NieuwLand te verwerven in november 2015!

Het gebouw wordt verhuurd en geëxploiteerd door drie verenigingen die onafhankelijk zijn van Soweto, elk met een eigen organisatorische structuur; de 11-koppige woongroep, de vrijwilligers-gebaseerde openbare ruimte en het gebouw waarin alle partijen samenkomen. Soweto is lid van het Mietshäuser Syndikat en staat in solidariteit met vergelijkbare organisaties.

Wil jij je eigen woongroep of collectief project starten? Soweto kan je helpen bij het nemen van de eerste stappen om je initiatief van de grond te krijgen.

VERBOUWING

Het bruikbaar maken van een eeuwenoude zolder en het ongedaan maken van een (vrij verschrikkelijke) jaren-80 stijl renovatie waren niet de gemakkelijkste taken in de wereld, vooral niet als je streeft naar betere resultaten dan de normen die gesteld zijn voor sociale huisvesting. Begeleid door de professionele ondersteuning van een architect en uitgevoerd door talloze vrijwilligers, moest het schoolgebouw worden aangepast voor huishoudelijk en collectief gebruik. Muren werden gebouwd, leidingen gelegd, en zelfs daken verlengd en de centrale verwarming gereviseerd. Het werk kostte weliswaar twee jaar aan langzame maar gestage inspanningen van de bewoners en vrijwilligers, maar de resultaten gaan met trots voorbij aan iedereens verwachtingen!

soweto.nl