PUBLIEKE RUIMTE

PRINCIPES

De publieke ruimte wordt gecoördineerd door bewoners, buren, vrijwilligers en collectieven. We bieden ruimte aan publieke en besloten activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel eenmalig als regulier zijn, maar zijn altijd van sociaal-politiek, gemeenschapsgericht, en niet-commercieel karakter. Wij vragen nooit om een toegangsprijs en organiseren regelmatig benefieten voor politieke doeleinden.

DONEREN

Toch moeten we maandelijkse huur betalen en willen we onze autonomie waarborgen. Dit is alleen mogelijk met dank aan donaties die we ontvangen tijdens onze evenementen. Je kan ook direct HIER doneren of via bankrekening (NL34 TRIO 0197 7884 40 t.n.v. Vereniging Publiekepiet, Amsterdam). En de beste manier om ons te ondersteunen is door zelf initiatief te nemen en activiteiten in de publieke ruimte te organiseren!

PRACTISCHE ZAKEN

Misschien wil je zelf een workshop, leesgroep, filmvertoning, spelletjesavond of evenement met akoestische muziek organiseren. Of misschien ben je onderdeel van een collectief dat op zoek is naar een ruimte om te verganderen of om op regelmatige basis een evenement te organiseren. Of misschien heb je interesse om het bestaande programma te ondersteunen, bijvoorbeeld door ons een keer te komen helpen in de keuken.

De hoofdruimte biedt plaats aan 50 mensen en is voorzien van een veganistische keuken, een bar, een beamer en een geluidssysteem. Deze ruimte biedt tot 10u ’s avonds toegang tot de tuin (als het weer het toestaat). Naast deze hoofdruimte hebben we ook een aparte ruimte voor ongeveer 20 mensen. Deze ruimte is bijvoorbeeld geschikt voor besloten vergaderingen. We hebben nu ook een hellingbaan zodat de hoofdruimte rolstoeltoegankelijk is (maar de toiletten zijn dat niet! Sorry, daar werken we nog aan)

Je vraagt je misschien af hoe je betrokken kan raken! Kom ons tijdens een van onze publieke evenementen, bijvoorbeeld op vrijdagavond, ontmoeten. Je kunt ook het contact formulier beneden invullen of ons een mailtje sturen op info@nieuwland.cc.

Wij kijken ernaar uit om je bij ons te zien!

events

https://radar.squat.net/en/events/city/Amsterdam/city/Amsterdam/group/1976

DAGBOEK

NIEUW[ER]LAND! DE EERSTE PUBLIEKE BIJEENKOMST

Afgelopen maandag kwamen zo’n twintig enthousiaste mensen voor de eerste keer bij elkaar – allen van zins een postkapitalistische stads-commune te stichten. De avond begon met presentaties over Soweto, Nieuwland en het nieuwe project, gelegen aan het Archimedesplantsoen; de slides hiervan kan je HIER en HIER vinden. Na een introductieronde verdeelden we ons in twee groepen: een besprak het ontwerp en de duurzaamheid van het project, de andere het proces aan de hand waarvan we onze gemeenschap vorm willen geven. Hieronder staan een aantal punten die naar voren kwamen:

Ontwerp/duurzaamheid
– Het project is een tender van de gemeente Amsterdam waarbij een stuk land wordt verkocht aan de winnaar van de tender. Het inzendingsproces bestaat uit meerdere stappen; de eerste stap gaat grotendeels over het proces en het financiële model en in mindere mate over het ontwerp van het gebouw.
– In de buurt van het Archimedesplantsoen staat een datacentrum. Een coöperatief in de buurt hoopt de restwarmte van het datacentrum te gebruiken om huizen te verwarmen. Het zou mooi zijn op ten duur met hen samen te werken!
– We streven ernaar ons proces zo goed mogelijk te documenteren. Zo kunnen toekomstige projecten op ons werk voortbouwen.
– Het ontwerp kan een sterke en inspirerende identiteit krijgen in relatie tot de omliggende architectuur.
– Het Archimedesplantsoen ligt naast het spoor. We willen het gebouw zo ontwerpen dat geluidsoverlast wordt geminimaliseerd.

Proces/gemeenschap
– We streven bewust naar diversiteit. We hopen een gemeenschap op te bouwen met mensen van verschillende afkomst, etniciteit, leeftijd, seksualiteit en inkomen.
– “Ik wil dat dit project slaagt, ook al kom ik er zelf niet te wonen.”
– We creëren een hechte groep. Dit maakt het mogelijk om het project elders te realiseren, mocht het Archimedesplantsoen niet slagen.
– Hoe kunnen we bestaande gemeenschappen uit de buurt betrekken ZONDER een aanjager van gentrificatie te worden?

Toekomstige stappen:
– Hou de Tumblr in de gaten, daar kan je ideeën en vragen posten!
– Schrijf je in voor onze Slack om actief betrokken te raken!
– Kom naar een van onze openbare vergaderingen …
– Blijf dromen en snode plannen beramen…!

ZONNEPANELEN

Na heel wat uren onderzoek naar “monumentale categorieën”, overleg over vergunningen en uiteraard koffie drinken hebben we een stel zonnepanelen op het dak van de Nieuwland geïnstalleerd!

De inkomsten die de zonnepanelen op de langere termijn gaan genereren, zullen worden gebruikt voor het verduurzamen van het pand. Iedereen die geïnteresseerd is in het proces kan contact met ons opnemen!

WE HEBBEN DE VERGUNNINGEN!!!

Vrijdag 21 november: Om 10:58 uur hebben Carla en Clemens names woningbouwvereniging Soweto de contracten getekend die ons de trotse eigenaar maken van ons eerste gebouw. Het was een spannend moment in het kantoor van onze notaris, terwijl er gewacht werd op de instemming van de notaris van de bank. Nadat alle noodzakelijke papieren werden getekend begon het langzaam bij ons te dagen dat we zojuist het gebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 hadden aangekocht.

Het werk is verre van voorbij –echter, dankzij de eerste overboeking van de bank, samen met alle andere steun, hebben we het gebouw kunnen aankopen –een groot prestatie! De volgende stappen zijn: het blijven werken aan meer financiering, zodat we het gebouw kunnen renoveren en verbouwen. Paralel daar aan zullen we alvast beginnen met het voorbereiden van de renovatie – updates over gereedschap, plannen en heel veel vrijwilligers zullen binnenkort volgen. En, er zal een feest zijn…

GROTE OPENINGSDAG!

Open Dag Pieter Nieuwlandstraat Zaterdag 13 december, 2014 –

14:00 tot 20:00
Kom en bezoek het nieuw-aangekochte gebouw, Pieter Nieuwlandstraat 93-95.

14:00: tours en ontdekken van de ruimte.

15:00 Dolan Jones and friends

16:00 Magical History Tour

17:00 Gesprek over Soweto en de publieke ruimte

19:00 Beatzers