Blog

!! OPEN DAY 2024 edition !!

Open Day Nieuwland 23 March 2024

“Celebrate Common Ground”

from 2:00 pm – free entrance/ donations welcome

Entre-Sol Artist Collective:

Making a snowball – All materials are ready here. Free! For the Open Day, ENTRE SOL are hosting a playful SnowGlobe-making workshop. For this, we’re gathering small jars, toys, and other upcycled props. During a few hours, utilising the big table in the middle of our space, music, projections, and our studio will be open to casual conversations and exchanges while making the visitors own little souvenirs. Bring your own memorabilia or make new memories with us!

Back strap weaving from Abya Yala:

Public Space Nieuwland/ February Room Mandje Passen Pitriet weaving Max 8 people

Fietskliniek (DIY Bike Repair):

Bicycle repair place for DIY repairs with support Bring your bike and fix it up! Use of repair spots: One-time use of 2 hours free (normal price €10) 1-year memebership €50 for 10 times of 2 hours each

WeRepair. Electronic Repairs:

Introduction to Arduino, make your own guitar pedal (DIY style)

LukHopMoon, Chinese Martial Arts:

H 3:00 pm Tai-chi (20 min)

Tiberiu Work space:

7:00 pm Arty critical film Shorts. Free entrance

Nieuwland Public Space ground floor and garden are open to the public:

 • 2:00 pm – 10:00 pm … enjoy the coffee/tea corner
 • 6:00 pm Vegan dinner is served! – suggested donation 8-12€
 • 7:00 pm – Verzet per Couplet Choir sings songs from political movements
 • 8:00 pm – Open mic – bring your own instrument and sing along!
 • 9:00 – Cacao Ceremony in the garden (weather permitting) – or indoors

 

 

NIEUWLAND OPEN DAY!!

Saturday 04.03.23 the workspaces in NieuwLand organized an OPEN DAY!

Fietskliniek, WeRepair, Luk-Hop-Moon Martial Arts, d_D collective, and the other projects in Niewwland created an amazing day and an intimate look into our anticapitalist community!

go to this link and listen to the podcast that Anita Boelsums made for Sounds from East about this day :

Open dag NieuwLand podcast

 

NIEUW[ER]LAND! DE EERSTE PUBLIEKE BIJEENKOMST

Afgelopen maandag kwamen zo’n twintig enthousiaste mensen voor de eerste keer bij elkaar – allen van zins een postkapitalistische stads-commune te stichten. De avond begon met presentaties over Soweto, Nieuwland en het nieuwe project, gelegen aan het Archimedesplantsoen; de slides hiervan kan je HIER en HIER vinden. Na een introductieronde verdeelden we ons in twee groepen: een besprak het ontwerp en de duurzaamheid van het project, de andere het proces aan de hand waarvan we onze gemeenschap vorm willen geven. Hieronder staan een aantal punten die naar voren kwamen:

Ontwerp/duurzaamheid
– Het project is een tender van de gemeente Amsterdam waarbij een stuk land wordt verkocht aan de winnaar van de tender. Het inzendingsproces bestaat uit meerdere stappen; de eerste stap gaat grotendeels over het proces en het financiële model en in mindere mate over het ontwerp van het gebouw.
– In de buurt van het Archimedesplantsoen staat een datacentrum. Een coöperatief in de buurt hoopt de restwarmte van het datacentrum te gebruiken om huizen te verwarmen. Het zou mooi zijn op ten duur met hen samen te werken!
– We streven ernaar ons proces zo goed mogelijk te documenteren. Zo kunnen toekomstige projecten op ons werk voortbouwen.
– Het ontwerp kan een sterke en inspirerende identiteit krijgen in relatie tot de omliggende architectuur.
– Het Archimedesplantsoen ligt naast het spoor. We willen het gebouw zo ontwerpen dat geluidsoverlast wordt geminimaliseerd.

Proces/gemeenschap
– We streven bewust naar diversiteit. We hopen een gemeenschap op te bouwen met mensen van verschillende afkomst, etniciteit, leeftijd, seksualiteit en inkomen.
– “Ik wil dat dit project slaagt, ook al kom ik er zelf niet te wonen.”
– We creëren een hechte groep. Dit maakt het mogelijk om het project elders te realiseren, mocht het Archimedesplantsoen niet slagen.
– Hoe kunnen we bestaande gemeenschappen uit de buurt betrekken ZONDER een aanjager van gentrificatie te worden?

Toekomstige stappen:
– Hou de Tumblr in de gaten, daar kan je ideeën en vragen posten!
– Schrijf je in voor onze Slack om actief betrokken te raken!
– Kom naar een van onze openbare vergaderingen …
– Blijf dromen en snode plannen beramen…!

ZONNEPANELEN

Na heel wat uren onderzoek naar “monumentale categorieën”, overleg over vergunningen en uiteraard koffie drinken hebben we een stel zonnepanelen op het dak van de Nieuwland geïnstalleerd!

De inkomsten die de zonnepanelen op de langere termijn gaan genereren, zullen worden gebruikt voor het verduurzamen van het pand. Iedereen die geïnteresseerd is in het proces kan contact met ons opnemen!

WE HEBBEN DE VERGUNNINGEN!!!

Vrijdag 21 november: Om 10:58 uur hebben Carla en Clemens names woningbouwvereniging Soweto de contracten getekend die ons de trotse eigenaar maken van ons eerste gebouw. Het was een spannend moment in het kantoor van onze notaris, terwijl er gewacht werd op de instemming van de notaris van de bank. Nadat alle noodzakelijke papieren werden getekend begon het langzaam bij ons te dagen dat we zojuist het gebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95 hadden aangekocht.

Het werk is verre van voorbij –echter, dankzij de eerste overboeking van de bank, samen met alle andere steun, hebben we het gebouw kunnen aankopen –een groot prestatie! De volgende stappen zijn: het blijven werken aan meer financiering, zodat we het gebouw kunnen renoveren en verbouwen. Paralel daar aan zullen we alvast beginnen met het voorbereiden van de renovatie – updates over gereedschap, plannen en heel veel vrijwilligers zullen binnenkort volgen. En, er zal een feest zijn…

GROTE OPENINGSDAG!

Open Dag Pieter Nieuwlandstraat Zaterdag 13 december, 2014 –

14:00 tot 20:00
Kom en bezoek het nieuw-aangekochte gebouw, Pieter Nieuwlandstraat 93-95.

14:00: tours en ontdekken van de ruimte.

15:00 Dolan Jones and friends

16:00 Magical History Tour

17:00 Gesprek over Soweto en de publieke ruimte

19:00 Beatzers

STEUN ONS

Soweto heeft veel geld nodig voor de aankoop en renovatie van het gebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat (etc.) Daarom hebben we een campagne gestart om 200.000 euro aan obligaties en donaties te verzamelen. Zo’n hoeveelheid aan eigen kapitaal stelt ons in staat om, samen met een hypotheek van de bank, de aankoop te garanderen.

Dit is hoe iedereen kan helpen:

• Lid worden:

Leden dragen bij aan de aankoop van het gebouw en de ontwikkeling van de vereniging door een jaarlijkse contributie te betalen. Daarnaast is de betrokkenheid van leden essentieel voor Soweto. Alleen met de steun van onze leden kunnen we werken aan onze visie.

• Donaties:

Donaties zijn een speciale daad van solidariteit. We zijn alle donors zeer dankbaar!

• Hoe te doneren:

Soweto-leden kunnen de vereniging geld lenen voor de aankoop en renovatie van huizen. De rente wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Op die manier kunnen onze leden ook financieel betrokken raken bij de projecten. Als je een lening wilt geven, neem dan contact met ons op.

Woningbouwvereniging Soweto

IBAN: NL06 TRIO 0786 6799 21
BIC: TRIONL2U
KvK-nummer 34278166

Nieuw[er]Land had its first public meeting!

Last Monday, our very first public meeting brought together 20 enthusiastic people with diverse skills and experiences —all dedicated to make a postcapitalist urban commune a reality! We started with some presentations on Soweto, NieuwLand and the new project; you can find the slides here and here. After a round of introductions we split in two groups to discuss the material (design & sustainability) and immaterial (process & community) aspects more in depth. Below are some points that stood out:

DESIGN / SUSTAINABILITY

 • The envelope (general dimensions of the building) is subject to change to better accommodate sound isolation specifications.
 • The first phase of the application is more about the process and financial model and less about the design.
 • There is a cooperative in the neighbourhood to use the heat from the data center nearby, we will get in touch with them.
 • We are dedicated to open-source our process and models to influence other projects.
 • The building could mark the location with a strong identity, inspiring vision.

PROCESS / COMMUNITY

 • We strive for an intentionally diverse community, with intergenerational, queer and racial representation, as well as abilities, origins and incomes.
 • “I want this project to happen, even if I don’t get to live there myself.”
 • Even if this specific application fails, we have the structure to keep working together, so we can carry this project elsewhere if necessary.
 • How could we involve the already-existing community and NOT to be a gentrification force against our will?
 • How much would we be comfortable with compromises, or alternatively, how much are we willing to try and bend the rules?

NEXT STEPS

 • check out the Tumblr where you can post inspirations or questions!
 • signup on Slack to get more actively involved in the process!
 • spread the word about the next public meeting on 15 July 7pm!
 • save the date: 11 or 12 August for BBQ at Archimedesplantsoen!

…and let’s keep dreaming and scheming! 🏗